Портфолио

Софтуерни и Уеб услуги

Създаване на корпоративни, фирмени или институционални сайтове. Поддръжка на CMS (WordPress, Drupal, Joomla и др.). SEO, Маркетинг в социалните мрежи и Имейл Маркетинг;

Клиенти

Проучвания, анкети и бази данни

Извършване на професионални услуги в областта на онлайн-изследванията (провеждане на анкетни проучвания в интернет) и създаването на таргетирани база-данни.

Клиенти

е-бизнес консултиране

Сертифициране и съответсвие с GDPR; Интернет право; Съответсвие с национални и международни регулатори (КЗП, CAN-SPAM, IANA и др.)

Клиенти

Брандове